Bağışçılar, bağışçı taraflar, ilişkiler ve medya

IYYD

1- Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde bağışçı taraflar, kurumlar, işadamları ve tüccarlarla iletişim kurulması.


2- Bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortaklık protokolleri yapılması.


3- Kadın istihdamı

4- Alan araştırmasında ve çalışmalarında yerel ve bölgesel üniversitelerle işbirliği ve ortaklık yollarının bulunması.


5- Olağanüstü başarı öykülerinin kökleştirilmesi ve belgelenmesi.


6- Tüm disiplinlerde sosyal medya yıldızları ve toplumun sembolleri ile iletişimi geliştirmek ve farklı çalışma alanlarına ziyaretler.